Bosinės gitaros istorija

bosines gitaros istorija

Kiekvieno instrumento istorija yra savaip žavinti. Bosinė gitara atsirado neseniai, tačiau jos kilmė ne mažiau įdomi negu kitų instrumentų istorija.

Bosinės gitaros istorija yra įdomi ir dinamiška. Nesutariama, ar bosinė gitara tiesiogiai kildinama iš kontraboso, ar lotyniško instrumento gitarono (isp. guitarron) – didelės meksikietiškos šešiastygės gitaros. 

Kadangi gitaronas laikomas modernios akustinės bosinės gitaros prototipu, galima laikyti, kad elektrinė bosinė gitara atsirado savarankiškai – tik pasiskolinus kontraboso principą, tačiau atskirai sukūrus elektrifikuotą, daug mažesnį ir patogesnį instrumentą. 

Pradžių pradžia

1930-aisiais Sietlo muzikantas ir išradėjas Paul Tutmarc, iki tol gaminęs ant kelių laikomas gitaras, skirtas groti metaliniu antpirščiu (angl. lap steel guitar), pirmą kartą sukūrė horizontalioje padėtyje laikomą elektrinį bosinį styginį instrumentą, padalintą skirsniais. Gitaros formą imituojančiu instrumentu tapo daug lengviau groti ir jį transportuoti, palyginus su masyviais kontrabosais. 
Išleidus apie 100 šių instrumentų egzempliorių, 1947-aisiais Tutmarko sūnus Bud pradėjo gaminti panašias į tėvo gamintas bosines gitaras, tačiau šios šeimos išradimas nepasiekė platesnės auditorijos.

"Fender bass" revoliucija

1951-aisiais muzikos pasaulį išvydo Leo Fender pagaminta bosinė gitara, kuri iškart susilaukė milžiniško populiarumo tarp muzikantų. Bosinė gitara buvo pakrikštyta "The Precission Bass" (arba "P-bass") dėl to, kad instrumento grifas buvo preciziškai padalintas į tikslius skirsnius, kurių nebuvo iki tol naudotuose kontrabosuose. 
Įdomus faktas – prie šio instrumento staigaus iškilimo smarkiai prisidėjo Elvis Presley bosistas Bill Black, kuris atsiradus naujam bosiniam instrumentui netrukus nuo kontraboso perėjo prie jo. Bill Black grojo naująja bosine gitara jau filmuojant garsiąją juostą "Jailhouse Rock".
Staigų populiarumą įgijusios bosinės gitaros gamintojas Fender, šiuo pasiekimu 1950-aisiais pergalingai aplenkė savo didžiausią varžovą Gibson, kuris iki tol mėgavosi elektrinių gitarų šlovės viršūnėje. 

Vėliau bosinė gitara buvo visaip tobulinama, pavyzdžiui 70-aisiais pradėtos gaminti penkiastygės, o vėliau, apie 90-uosius ir šešiastygės ar aštuonstygės bosinės gitaros. Kiekvienas gitarų gamintojas siekė įvesti į bosinių gitarų gamybą vis kažkokią naujovę, tačiau joks kitas bosinės gitaros modelis dar nepasiekė tokios šlovės ir pripažinimo kaip Fenderio sukurtas instrumentas.